Zbiranje mnenj o prometnih ureditvah na območju Mestne občine Ljubljana je zaključeno. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo in vas hkrati vabimo, da sodelujete tudi v naslednjih korakih priprave Celostne prometne strategije Mestne občine Ljubljana.

Število oddanih mnenj: 1115
Hoja: 226
Kolesarjenje: 389
JPP: 179
Mirujoči promet: 85
Motorni promet: 236