V nadaljevanju vam predstavljamo vizijo razvoja prometa v Mestni občini Ljubljana, ki je nastala v sodelovanju z različnimi akterji, ki so oblikovali Prometno politiko MOL. 

Vizija razvoja prometa v Ljubljani
Uspešna mesta 21. stoletja so mesta, ki bodo nudila meščankam in meščanom ter obiskovalkam in obiskovalcem najvišjo kvaliteto bivalnega okolja. Zato bo Mestna občina Ljubljana poskrbela za izbiro med vsemi trajnostnimi oblikami mobilnosti, ki ne bodo uporabljale fosilnih goriv in bodo čim bolj smotrno uporabljale prostor. Pri tem bo poudarek na visoko kvalitetnem, učinkovitem in dostopnem javnem prevozu ter dobrih pogojih za hojo in kolesarjenje. Poskrbela bo za ureditev zelenih in vsem dostopnih javnih površin ter vključenost prebivalk in prebivalcev, ki jih bo spodbujala k zdravem načinu življenja. S tem bo poskrbela za kvalitetno bivalno okolje, izboljšanje kakovosti zraka in širše možnosti za zdrav življenjski slog. Trajnostni razvoj mesta bo privabljal ljudi, ki si želijo živeti, delati ali svoj prosti čas preživljati v zdravem, vsem dostopnem, zelenem, kreativnem, gospodarsko uspešnem in različnim generacijam prijaznem mestu. To je Ljubljana 21. stoletja.

 

Javna razprava o viziji razvoja prometa v Mestni občini Ljubljana je zaključena. Ta je pokazala, da se z vizijo poistoveti kar 60% udeležencev razprave, prejeli pa smo tudi nekaj vsebinskih predlogov za spremembo, ki jih bomo smiselno umestili v obstoječo vizijo.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo in vas hkrati vabimo, da aktivno sodelujete tudi v naslednjih korakih priprave Celostne prometne strategije Mestne občine Ljubljana - nadaljevali bomo z izbiro scenarijev in ciljev Celostne prometne strategije Mestne občine Ljubljana.

Za vas smo pripravili tudi kratek povzetek razprave o viziji:

Ocena vizije

Število ocen

Odstotek

Z Vizijo se z veseljem poistovetim.

64

60,95

Vizija mi je še kar všeč.

22

20,95

Vizija se mi ne zdi najboljša, vendar se z njo lahko sprijaznim.

9

8,57

Vizija me ne zanima.

0

0

Vizija mi ni všeč, lahko bi bila boljša, zato predlagam naslednje spremembe.

10

9,52

Število vseh ocen

105

100