3. JAVNA RAZPRAVA – operativni cilji

 

V preteklih mesecih smo se temeljito seznanili z značilnostmi prometa v Ljubljani. Poleg spletnih javnih razprav in ankete, ki jo najdete na tej strani, smo izvedli tudi nekaj intervjujev in izpeljali več delavnic s strokovno javnostjo. Iz pridobljenih podatkov smo oblikovali različne cilje, ki prispevajo k lažji, udobnejši, prijetnejši in bolj trajnostno naravnani uporabi posameznih načinov potovanja. Cilje smo nastavili tako, da vodijo v  več pešačenja, več kolesarjenja, večjo uporabo JPP in optimizacijo motornega prometa. Skladno s tem so razdeljeni na štiri tabele, cilje pa ste lahko v okviru spletne javne razprave razvrščali po pomembnosti v drugi polovici februarja in začetku marca 2017 .

Rezultati javne razprave o ciljih: 

Cilji so bili ocenjeni s številkami od 1 do 5, kjer posamezna ocena pomeni:

      1 – Sploh se ne strinjam.

       2 - Ne strinjam se.

       3 – Niti se ne strinjam, niti se strinjam.

       4 – Strinjam se.

       5 – Popolnoma se strinjam.

Hoja:

Varno in prijetno pešačenje na ravni cele MOL – npr. uvedba skupnega prometnega prostora v vsaki ČS in v soseskah 4,4
Povečanje površine javnega prostora urejenega po meri pešca na ravni cele MOL – npr. uvajanje peš cone v vsaki četrtni skupnosti. 4,2
Večji delež in večje zadovoljstvo pešcev v prometu na ravni celega mesta z dobro povezano mrežo udobnih in vzdrževanih pločnikov. 4,5
Manj konfliktov med pešci in kolesarji. 4,6
Povečanje površine javnega prostora urejenega po meri pešca na ravni cele MOL – npr. povečanje peš cone v središču mesta. 4,1
Izboljšanje pogojev za pešačenje na obroču okrog središča mesta. 4,4
Boljša dostopnost središča mesta za pešce – npr. izboljšanje pogojev za pešačenje na vseh vpadnicah. 4,3
Boljši pogoji za pešce z umirjanjem avtomobilskega prometa. 4,0
Večji delež šolarjev, ki v šolo pešačijo – npr. z izboljšanjem šolskih poti za večjo varnost otrok. 4,6
Večja varnosti za pešce na vseh križiščih – npr. z uvajanjem predfaze in umikom parkirnih mest, ki zmanjšujejo preglednost ali ogrožajo kolesarje. 4,5
Večja udobnosti pešačenja znotraj peš con z umikom ovir – npr. letni vrtovi ipd... 3,7

 

Kolesarjenje:

Večji delež kolesarjev z vzpostavitvijo mreže varnih in udobnih kolesarskih stez. 4,8
Večji delež mestnih poti opravljenih s kolesom s širitvijo mreže BicikeLJ. 4,7
Boljša dostopnost središča mesta za kolesarje – izboljšanje pogojev za kolesarjenje na vseh vpadnicah. 4,7
Boljši pogoji za kolesarjenje na račun motornega prometa. 4,4
Izboljšanje pogojev za kolesarjenje na notranjem obroču (Fabianijev ring) - prehodi, kolesarske steze, stojala za kolesa… 4,6
Zmanjšanje števila kraj koles z umeščanjem varnih kolesarnic. 4,5
Združevanje različnih trajnostnih oblik mobilnosti – npr. omogočanje prevoza koles na avtobusih in vlakih. 4,7

 

Javni potniški promet:

Na vpadnicah bo v prometnih konicah zagotovljen hitrejši potovalni čas avtobusov od osebnih avtomobilov. 4,4
Nov sistem linij LPP, ki omogoča hitrejše, lažje in bolj neposredno potovanje do cilja – npr. z uvedbo tangencialnih linij, rumenih pasov, novih postajališč ipd.).. 4,6
Razvoj mestne železnice na obstoječih železniških tirih – npr. s podaljševanjem železniških linij in uvajanjem novih postajališč. 4,5
Prenovljena Avtobusna in Železniška postaja Ljubljana. 4,5
Lažje, hitrejše in ugodnejše potovanje po središču mesta z javnim prometom. 4,3
Lažje kombiniranje različnih vrst prometa (avtobus, vlak, kolo) – npr. postajališča – prestopne točke . 4,7
Energetska izraba Ljubljanice ob istočasni vzpostavitvi krožne plovne poti. 3,6

 

Motorni promet:

Manj voženj z avtomobilom s prenovljeno parkirno politiko. 4,2
Manj avtomobilov v soseskah s spodbujanjem deljenja avtomobilov (car sharing) in skupnih voženj. 4,0
Manj onesnaženosti s spodbujanjem e-mobilnosti 4,1
Manj dnevnih migrantov, ki v mesto prispejo z osebnim vozilom – npr. z izdelavo mobilnostnih načrtov za večje zaposlovalce, prireditvena prizorišča… 4,5
Večja varnost za pešce in kolesarje z urejanjem obcestnega parkiranja nevarnih parkirišč – npr. parkirišča, ki zmanjšujejo preglednost 4,5
Hitrejše potovanje z avtomobilom s preureditvijo križišč, vendar ne na račun varnosti in udobnosti pešačenja in kolesarjenja. 3,8
Manj voženj z avtomobilom do središča mesta z uvedbo takse za vstop v središče mesta – za obiskovalce. 3,3
Umirjanje prometa v središču mesta in soseskah. 4,2
Boljši pogoji za uporabo JPP, kolesa in hoje na račun motornega prometa. 4,5
Manjša ekološka obremenitev mesta zaradi voženj, povezanih z dostavo. 4,0
Manj dnevnih migrantov, ki v mesto prispejo z osebnim vozilom s spodbujanjem uporabe P+R in omejevanje vožnje avtomobilov v katerih je zgolj voznik. 4,5